dijous, 26 de gener de 2012

S'ha mort la Maria de Llorens


Amb mes de vuitanta anys, s’ha mort la Maria Vilanova.

La Maria era la cinquena de vuit germans, nascuda a Enviny i casada amb en Joan de Carlets de Bressui.

El nostre condol per la seva família, en especial per als seus germans Pepe, Julio i Ramiro.

A.C.S.