dijous, 25 de novembre del 2010

Recossira


Recentment, s’ha endegat el projecte “Recossira”, ( paraula pallaresa que vol expressar: tenir cura, vetllar, cuidar ) de suport i ajut a la gen gran.

Es un projecte de caire comarcal que pretén vigilar i optimitzar l’envelliment de les persones del seu entorn.

El projecte endegat per la fundació Casanovas – Sansa, es basa en tres pilars basics: La salut, la seguretat i la participació.

El projecte, es pioner a Catalunya i s’espera portar-lo a altres comarques si es demostra que la viabilitat a Sort es viable.

Recossira vol assolir un envelliment actiu i saludable i ofereix ajuts en diferents problemes de la gent gran, com visites al metge situacions de solitud o de dol o de depressió.

Recossira, no vol substituir els serveis socials, mes aviat vol apropar a les persones amb aquets serveis.

Cal afegir que al Pallars Subirà, la taxa d’envelliment es superior a la mitjana de Catalunya per tant hi ha molt usuaris potencials del projecte Recossira.

dimarts, 23 de novembre del 2010

Fassman


Al suplement dominical del diari Segre del passat dia 21, trobem un reportatge dedicat al personatge, que nascut a Sort, l’any 1.909, va portar per mig mon les seves dots de mentalista, psicòleg i expert amb la hipnosi.

En Josep Mir va tenir una estranya vida, entre la intuïció i l’estudi, que el va dur des de treballar a una barberia de Barcelona , a ser doctor H.C. d’algunes universitats.

El Dr. Fassman i la seva esposa, Josefina de la Iglesia, varen passar molts anys fen espectacles per diferents països de Sud-Amèrica: Argentina, Veneçuela, Brasil, Cuba, Uruguai, etc.

L’any 1.958 es matricula a la Universitat, a la facultat de Psicologia, i inaugurà “Instituto Parapsicológico Fassman” a Barcelona; a partir d’aquest moment es dedicà a la docència.

El seu lligam amb Sort continuà sempre viu, l’any 1.965 es va construir una casa en un punt del municipi on deia que la concentració d’energia era molt elevada.
Fassman (fast man = home rapit), personatge que no deixava indiferent a ningú, va morir l’any 1.991, als 82 anys.

La seva filla, Maria Mir, publicà, l’any passat, (centenari del seu naixement), el llibre “ Fassman, la biografia, el poder de la voluntat.” (Ediciones Triago)