dijous, 25 de novembre de 2010

Recossira


Recentment, s’ha endegat el projecte “Recossira”, ( paraula pallaresa que vol expressar: tenir cura, vetllar, cuidar ) de suport i ajut a la gen gran.

Es un projecte de caire comarcal que pretén vigilar i optimitzar l’envelliment de les persones del seu entorn.

El projecte endegat per la fundació Casanovas – Sansa, es basa en tres pilars basics: La salut, la seguretat i la participació.

El projecte, es pioner a Catalunya i s’espera portar-lo a altres comarques si es demostra que la viabilitat a Sort es viable.

Recossira vol assolir un envelliment actiu i saludable i ofereix ajuts en diferents problemes de la gent gran, com visites al metge situacions de solitud o de dol o de depressió.

Recossira, no vol substituir els serveis socials, mes aviat vol apropar a les persones amb aquets serveis.

Cal afegir que al Pallars Subirà, la taxa d’envelliment es superior a la mitjana de Catalunya per tant hi ha molt usuaris potencials del projecte Recossira.